VOORRANGSPERIODE INSCHRIJVEN BROER/ZUS ° 2015

Deze voorrangsperiode start op maandag 6 februari 2017 en eindigt op vrijdag 24 februari 2017.
Maak hiervan gebruik en kom broer of zus (geboren in 2015) inschrijven tijdens de schooluren!

VRIJE PLAATSEN BIJ DE START VAN DE INSCHRIJVINGEN OP 6 FEBRUARI 2017:

Hoofdschool : Totaal 108  waarvan 88 indicator en 20 niet-indicator
Wijkschool: Totaal 17  waarvan 17 indicator en 0 niet-indicator

Wanneer is je kind een indicator-kind?
- als het gezin een schooltoelage ontvangt
en/of
- als de moeder geen diploma hoger secundair onderwijs behaald heeft

Inschrijven info via e-mail

Vanaf dit schooljaar gaat u de brieven voor de klas van uw kleuter via e-mail ontvangen.

Klik hier om je te registreren...